Liturgie 15 nov Biesbochkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 65: 1, 2 

Votum en groet

Gezang 444: 1, 2 Grote God, wij loven U

Wet: Exodus 20: 1 – 17

Schuldbelijdenis PKN over WO2 en antisemitisme

Psalm 51: 1 en 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Richteren 12: 1 – 7, Galaten 3: 24 – 28; 6: 1 – 4

Gezang 178: 1, 2, 4, 6 Jezus, om Uw lijden groot

Preek: Sjibbolets en Jezus

Elb lied 217 U maakt ons één

Avondmaal: lezen tweede deel van het formulier

Elb lied 406: 1, 2 Eens zal op de grote morgen

Avondmaal

Elb liedv406: 3, 4 Eens zal op de grote morgen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 396: 1, 2 Grijp toch de kansen

Zegen; beantwoord met gesproken amen