Liturgie 15 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 mei in de Biesboschkerk met ds. L.W. de Haan uit Genderen. Deze dienst is een jeugddienst. Het thema is: Geloven is doen, maar hoe dan? Het Jongerenkoor Nadiah o.l.v. Matthijs Hoogendijk verleent muzikale medewerking.

Lied voor de dienst door koor: Onze schuilplaats is God

Welkomstwoord

Intochtslied: Opwekking 797 – Breng ons samen

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Opwekking 830 – Vragen

Koor: Do it again en Zegeningen

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17 uit BGT

Opwekking 786 – Met hart en handen

Overdenking

Opwekking 801 – Het leven in mij

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Koor: Zie onze God en Living Hope (O Praise the Name) + collectemoment

Samenzang: Matt Redman – 10.000 Reasons

Zegen 

Lied na de dienst door koor: New Name Written Down in Glory