Liturgie 15 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst vindt bevestiging van ambtsdragers plaats. Anke van den Heuvel-Groeneveld zal bevestigd worden tot pastoraal ouderling en Chiel Smits tot ouderling-kerkrentmeester. Herbevestigd worden Renko Dekker als jeugdouderling, Ronald Golverdingen als ouderling-scriba en Johan Maaskant als diaken.

Psalm 66: 3, 5 

Votum en groet

Gezang 1005 (Liedboek 2013) Zoekend naar licht 

Gods wijsheid voor ons leven: Kolossenzen 3: 12 -17 (NBV21) 

Elb lied 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren 

Gebed

Kindermoment 

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst

Filippenzen 1: 1 – 11  

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Preek

Psalm 68: 10 (oude berijming)

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers 

Herbevestiging van ambtsdragers

Psalm 134: 3 (oude berijming) 

Persoonlijk woord 

Elb lied 312 Jezus vol liefde 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collectemoment 

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige 

Zegen; beantwoord met gesproken amen