Liturgie 14 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 14 november in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Intochtslied: Psalm 71: 1 en 3

Stil gebed

Votum en Groet    

Aanvangstekst: Jakobus 4: 7: ‘Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.’

Psalm 94: 8 en 9

Gebodslezing: Galaten 5: 13 – 25

Psalm 32: 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Schriftlezingen: Zacharia 3: 1 – 5 en Efeze 4: 17 – 32

Elb lied 150, Ruis , o Godsstroom der genade.

Prediking’. Tekst uit Efeze 4: 27: ‘En geef de duivel geen plaats. (HStV)

Gezang 401: 2 en 4

Dankgebed en voorbede

Collecte

Elb lied 203, Genade, zo oneindig groot Zegen