Liturgie 14 mrt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 14 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 77: 1, 2

Votum en groet

Elb lied 185: 1, 3 Leer mij Uw weg, o Heer

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Zach. 13: 7 – 9, Mat. 26: 31 – 35

Gezang 182: 1, 2 6 Jezus, leven van ons leven

Preek

Gezang 177: 1, 2, 3 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Geloofsbelijdenis

Gezang 177: 4, 5 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 177: 6, 7 Daar G’U voor mij hebt in de dood gegeven

Zegen