Liturgie 14 aug Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor zondag 14 augustus in de Dorpskerk met ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet.

Intochtslied: Psalm 68: 7 – God zij geprezen met ontzag

Stil gebed, bemoediging en groet
Elb 374 – O Heer, wanneer ik in verwond’ring
Gebed
Bijbellezingen: Numeri 6: 22-27 en Lukas 24: 36-53 (HSV)
Psalm 67: 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig
Verkondiging
Elb 376 Abba, Vader, U alleen / Abba, Father, let me be

Geloofsbelijdenis
Gezang 399: 1 en 3 – Wij loven U, o God, belijden U als Heer
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Gezang 255: 1 en 2 – Ere zij aan God, de Vader
Uitzending en zegen, antwoord op de zegen: gezang 456, vers 3