Liturgie 14 aug Biesboschkerk 10.00u

Psalm 81: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 242: 1, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 478 Zing, zing, zingen maakt blij

Gebed

Kinderen groep 1-6 gaan naar de knd

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 12 – 19

Gezang 481: 1, 3 O grote God die liefde zijt

Preek

Elb lied 242: 2 Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen