Liturgie 13 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 13 juni in de Dorpskerk met ds. D.M. Heikoop uit Katwijk aan Zee. Het thema van de dienst is: ‘Wees niet bezorgd’ (Mat. 6: 25).

Voorbereiding

Aanvangslied: Psalm 84: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84: 2, 3

Lezing van de Wet

Elb lied 302: 1, 3, 4

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing: Mat. 6: 19-34

Psalm 25: 8, 9

Prediking vanuit Mat. 6: 25 : ‘Wees niet bezorgd’

Gezang 429

Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed en voorbede

Collecten

Psalm 27: 7

Zegen