Liturgie 13 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 februari in de Dorpskerk met ds. K.W. de Jong uit Woerden.

Psalm 24: 1 en 2

Votum en groet

Psalm 89: 5 en 6

Gebed

Schriftlezing: Exodus 22: 1-4 en 21: 16, en Romeinen 13: 8-10

Psalm 147: 4

Preek

Gezang 449: 1, 3, 4 en 5

Geloofsbelijdenis

Elb lied 37: 1 en 3

Gebeden

Collectemoment

Gezang 440: 1 en 4

Nadenken over … diefstal

‘U zult niet stelen.’ Op het eerste gezicht lijkt dit een van de gemakkelijkere geboden. Verreweg de meesten van ons die het niet gedaan hebben of doen. Ach, nou ja, een snoepje, een kleinigheidje misschien wel eens… Daar gaan we het zondagavond dan ook nauwelijks over hebben. Waarover dan wel? We pakken de Heidelbergse Catechismus erbij. Die trekt er in Zondag 42 maar liefst twee vragen en antwoorden voor uit: wat God met dit gebod verbiedt (110) en gebiedt (111). Dan blijkt ook dat het om veel meer gaat dan een bepaald soort handelingen die je niet mag verrichten. Het gaat veel meer over een bepaalde levenshouding. Daarbij moeten we dan ook nog eens niet vergeten dat het gebod in het kader van de dankbaarheid staat. Het gaat niet zozeer om wat je moet doen, maar om wat je wilt doen als je leeft vanuit de verzoening met Jezus Christus.