Liturgie 13 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 13 februari in de Biesboschkerk met voorganger Bas van Dieren. Deze dienst is een gezinsdienst. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Gospel Unlimited o.l.v. Marcel van der Poel.

Koor: When the Lord says go

Welkom en mededelingen

Opwekking 832 Jezus overwinnaar

Votum en Groet

Koor: Nearer my God to thee en Als een hert dat verlangt naar water

Wetslezing

Elb lied 423: 1, 2, 3 en 4

Gebed

Schriftlezingen: Samuel 17: 1-11, Samuel 17: 40-53 en Romeinen 8: 31-39

Kindermoment en kinderlied: Ik ben dapper, dapper, dapper net als David (Elly & Rikkert)

Preek

Gezang 477

Dankgebed

Collecte en koor: Ik ben veilig in Uw hand en Baba Yetu (Onze Vader in Swahili)

Gezang 21 vers 1, 2 en 7 Alles wat adem heeft.

Koor: The victory is ours