Liturgie 13 apr Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de vesper op woensdag 13 april in de Biesboschkerk met voorgangers ds. G.R.G. van der Neut en ds. M.P. Vis.

Welkom

Stil gebed (staande)

Gezang 173 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Gebed

Psalm 42: 1, 2 (NB)

Eerste Schriftlezing: Maleachi 4 (HSV)

Psalm 42: 3, 5 (NB)

Tweede Schriftlezing: Lucas 9: 28 – 36 (HSV)

Stilte

Psalm 42: 6 (NB)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Gebed, stil gebed, onze Vader

Psalm 42: 4, 7 (NB) (staande)