Liturgie 12 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 juni in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Alblasserdam. In deze dienst doen we voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 juni.

Psalm 8: 1 en 3

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm 8: 4 en 6

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 (NBV)

Elb lied 88: 1, 2, 3 en 4

Preek. Thema: ‘God is geen drone-piloot.’

Gezang 150: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 255: 1 en 2

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gezang 255: 3

Gebeden

Inzameling van de gaven

Elb lied 140

Zegen