Liturgie 11 sept Biesboschkerk 10.00 uur

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal  

Afkondigingen

Psalm 84: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84: 3, 4

Gods wet

Elb 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

1 Petrus 5: 1 – 7

Gezang 107: 1, 2, 4

Preek

Psalm 84: 5, 6

Lezing tweede deel van het avondmaalsformulier

Gezang 358: 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering van het heilig avondmaal

Gezang 358: 2 – 6

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment

Elb 355 Vader God, ik vraag me af

Zegen