Liturgie 11 juli Biesboschkerk 18.00u

Afkondigingen
Zingen: Psalm 72: 1, 7
Votum en groet
Zingen: Gezang 330: 1, 2 Heb dank, o God van alle leven
Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 14 – 19 (HSV)
Zingen: Elb 185: 1, 2 Leer mij Uw weg
Preek: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’
Zingen: Gezang 457: 2, 3, 4 Heilig, heilig heilig! Heiligen aanbidden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 330: 3 Gemeente, aan wier aardse handen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte-moment
Zingen: Elb 186a: 1, 2 Leid mij Heer
Zegen