Liturgie 11 dec Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 11 december in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. 

Psalm 146: 1, 3 

Votum en groet

Gezang 125: 1, 2, 3 O kom, o kom Immanuël 

Gods geboden 

Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)  

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest 

Komt als een kind in onze nacht (projectlied) 

Kindermoment over “Jozef wacht op de komst van Jezus” 

Jozef Timmerman, van Elly & Rikkert 

De kinderen kunnen naar de kindernevendienst. 

Schriftlezing: Jesaja 7: 10 – 17 

Gezang 125: 4, 5 O kom, Gij sleutel Davids kom

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18 – 24  

Gezang 160: 1, 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 

Preek 

Gezang 476: 1, 4 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte-moment en kinderen komen terug in de dienst. 

Elb lied 357: 1, 3, 4 Vreugde, vreugde louter vreugde 

Zegen