Liturgie 10 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 oktober in de Dorpskerk met ds. N.W. van den Houten uit Ede.

Psalm 124: 1, 4

Stil gebed, votum en groet

Psalm 147: 1, 7

Gebed

Schriftlezing Efeze 2: 11-22

Psalm 133: 1, 3

Verkondiging. Thema: ‘De muur is weg’ n.a.v. Efeze 2: 14

Gezang 434: 1, 5

Geloofsbelijdenis

Elb lied 411 Jezus leeft in eeuwigheid

Gebeden

Collecte

Elb lied 413 Lichtstad

Zegen