Liturgie 1 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari, in de Dorpskerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Gezang 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Elb lied 302 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Schriftlezing OT: Psalm 2

Psalm 93: 1 en 4

Schriftlezing NT: Openbaring 12: 1 – 6

Gezang 483: 1 en 6

Verkondiging

Elb lied 411 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Geloofsbelijdenis

Gezang 255: 1

Gebeden

Collecten

Gezang 460: 1, 2 en 3

Heenzending/nieuwjaarswens

Zegen