Dorpskerk liturgie 6 juni 14.30u

D.V. Zondag 6 juni staat in het teken van bediening van het Heilig Avondmaal; in de morgen- en middagdienst is de tekst van de preek Handelingen 3:16, waar Petrus zegt: “Zijn Naam heeft deze man sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam.”

Voorganger is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   91 : 1
PSALM   91 : 7
PSALM    5 : 11
PSALM  111 : 1 en 3
PSALM   56 : 5
PSALM  116 : 4
PSALM  116 : 9
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 50 : 9 – 10
N.T.:  Handelingen 3 : 12 – 15
Tekst: Handelingen 3 : 16

AANVANGSTEKST: Spreuken 18 : 10
“De naam van de HEERE is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en is veilig.”