Dorpskerk liturgie 8 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 8 mei is in de eredienst de prediking uit: Kolossenzen 3: 1-4

Voorganger in de eredienst is dominee J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 145: 1

Votum en groetk

Zingen: Psalm 145: 2

Wet

Zingen: Psalm 119: 83   

Schriftlezing: Kolossenzen  2: 20 – 3: 17

Gebed

Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3

Tekst voor de preek: Kolossenzen 3: 1-4

Zingen: Psalm 25: 6

Dankzegging

Zingen: Psalm 89: 3 en 8