Dorpskerk liturgie 6 sep 18.00u

D.V. zondag 6 september is in de avonddienst de voortzetting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voor meer informatie over deze viering zie het bericht: WIJK 2 – Invulling viering Heilig Avondmaal
Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: A t/m M.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    43 : 3
PSALM    43 : 4
PSALM  116 : 5
PSALM  116 : 10
PSALM      7 : 1 en 9
PSALM    72 : 11
PSALM    35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 7 : 1 – 18
N.T.:  Openbaring 19 : 1 – 5
Tekst: Psalm 7 : 18

AANVANGSTEKST: Psalm 145 : 2
“Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.”