Dorpskerk liturgie 5 dec 10.00u

D.V. zondag 5 december is de tweede adventszondag.
In de morgendienst luisteren we voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal naar een preek over Genesis 15: 8: “Abraham zei: Heere Heere, waardoor zal ik weten dat ik het land in bezit zal krijgen?”


Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  105 : 1
PSALM  105 : 7
PSALM  142 : 5
PSALM   86 : 8 en 9
PSALM   56 : 4
LOFZANG VAN MARIA : 1; 6
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 15 : 1 – 8
N.T.:  Lukas 1 : 16 – 20
Tekst: Genesis 15 : 8

AANVANGSTEKST: Lukas 1 : 34a
“Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat mogelijk zijn?