Dorpskerk liturgie 3 okt 18.00u

D.V. zondagavond 3 okt is de voorganger in de eredienst dominee J.W. Verboom uit Groot-Ammers.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang Psalm 122: 1

Votum/groet

Openingstekst uit Jeremia 31: 20

Het is vandaag Israël-zondag. Wij weten ons als kerkelijke gemeente vanuit Gods Woord en ook na het ernstige leed dat Israël heeft moeten doorstaan in de wereld betrokken op Israël. Vanavond noemen we die verbondenheid extra. Israël is Gods lievelingskind.

Daarom openen we deze dienst met een tekst uit Jer. 31: 20

Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. Daarom is Mijn binnenste bewogen over hem, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, spreekt de HEERE.

Psalm 122: 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 132: 7 en 9

Gebed

Schriftlezingen:
   – Gen. 11: 27 – 12: 8
   – Joz. 24: 2
   – Hebr. 11: 8 – 16

Afkondigingen

Psalm 45: 5

Verkondiging naar aanleiding van Gen. 12: 1 – 3
                                      ‘Geroepen en gezegend met Israël

Psalm 32: 4 en 6

Dankgebed en voorbede

Psalm 48:1

Zegen