Dorpskerk liturgie 28 apr 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het Bijbelboek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 38 vers 5.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ons oud-predikant, ds. P.J. Droogers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 39 : 3, 5  (voorzang)

Votum en groet

Psalm 73 : 12, 13 

Geloofsbelijdenis

Psalm 27 : 7

Gebed

Schriftlezingen:  Jesaja 38 : 1 t/m 8  
                           Openbaring 21 : 1 t/m 4

Psalm 42 : 2, 4

Verkondiging over Jesaja 38 : 5    “Tranen”

Psalm 56 : 4

Dankgebed en Voorbeden 

Avondzang (Gezang 12) :  1, 2, 6 , 7

Zegen