Dorpskerk liturgie 26 sept 10.00u

D.V. Zondagmorgen 26 september gaat het in de doopdienst over 1 Samuël 16:12b, waar God tegen Samuël zegt: “Sta op, zalf hem, want deze is het.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   89 : 1
PSALM   89 : 2 en 9
PSALM    2 : 3
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   78 : 35 en 36
PSALM  132 : 11 en 12
PSALM   89 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 16 : 1 – 13
N.T.:  1 Corinthe 1 : 26 – 31
Tekst: 1 Samuël 16 : 12slot

AANVANGSTEKST: Mattheüs 17 : 5
“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!”