Dorpskerk liturgie 26 feb 10u

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Mattheüs.
Voorganger in de eredienst is dominee M. van de Ruitenbeek uit Wilnis.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 25: 3, 7

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 40: 1, 4

Wet en de samenvatting

Psalm 119: 84

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Mattheüs 11: 1-19

Psalm 42: 1, 2

Verkondiging

Tekst : Mattheüs 11: 7-9

Thema: Voor ogen gesteld worden

Psalm 84: 2, 6

Dankgebed en voorbeden

Psalm 121: 1, 4

Zegen