Dorpskerk liturgie 23 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 23 mei, eerste Pinksterdag, lezen we hét hoofdstuk over Pinksteren: Handelingen 2.
Omdat in deze dienst tevens de Heilige Doop bediend wordt zijn als tekst de bekende woorden uit Petrus’ pinksterpreek: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (vers 39).

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   33 : 1
PSALM   33 : 11
GEZANG 5 : 9 (HET GEBED DES HEEREN)
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   87 : 4 en 5
PSALM  119 : 45
PSALM   68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 17 : 6 – 8
N.T.:  Handelingen 2 : 1 – 4, 36 – 41
Tekst: Handelingen 2 : 38 – 39

AANVANGSTEKST: Jeremia 32 : 39 – 40a
“Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, en hun kinderen na hen; Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.”