Dorpskerk liturgie 22 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 22 mei zal de verkondiging zijn uit Filippenzen 1 : 29: “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   66 : 1 en 3
PSALM   66 : 4 en 5
PSALM   24 : 2
PSALM   37 : 6, 9 en 20
PSALM  131 : 3 en 4
PSALM   42 : 3 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Job 2 : 7 – 10
N.T.:  Filippenzen 1 : 21 – 30
Tekst: Filippenzen 1 : 29

AANVANGSTEKST: 1 Petrus 4 : 13a
“Verblijd u naar de mate waarin u deel hebt aan het lijden van Christus.”