Dorpskerk liturgie 21 mrt 18.00u

D.V. zondag 21 maart, de zesde lijdenszondag, is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit: Johannes 18: 8.

Voor verdere uitwerking en betrokkenheid bij het thema en de prediking: klik hier op ‘De Vrijgeleide’

Voorganger in deze eredienst is ds. A. Goedvree uit Hoevelaken.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 105: 20
Votum en groet
Zingen: Psalm 69: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 81: 11
Schriftlezingen: Exodus 3: 13 – 17; Johannes 18: 1 – 11
Tekst: Johannes 18: 1 – 8
Thema: De vrijgeleide
Kindermoment: De held van het verhaal…
Zingen: Psalm 107: 1
Prediking
Zingen: Psalm 107: 8
Danken en voorbede
Zingen: Psalm 146: 5
Zegen