Dorpskerk liturgie 13 mrt 10.00u

D.V. zondagmorgen,de derde lijdenszondag, is er voorbereiding Heilig Avondmaal; tekst voor de preek is Johannes 6 : 27: “Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
MORGENZANG : 1, 2 en 3
MORGENZANG : 4, 5, 6 en 7
PSALM  119 : 1
PSALM   37 : 2, 3 en 9
PSALM   16 : 3 en 6
PSALM  105 : 22

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Prediker 5 : 9 – 15
N.T.:  Johannes 6 : 22 – 29
Tekst: Johannes 6 : 27

AANVANGSTEKST: Jesaja 55 : 2b
“Luister aandachtig naar Mij, eet het goede en laat uw ziel van de overvloed genieten.”