Dorpskerk liturgie 11 sept 10.00 uur

D.V. zondag 11 september ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag.
Bij de viering in de morgendienst van het Heilig Avondmaal staat de tekst centraal uit Psalm 119 vers 57a: “De Heere is mijn deel”.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

PSALM  105 : 1 en 2
PSALM  105 : 7 en 22
PSALM  103 : 4
PSALM   16 : 3 en 6
PSALM   72 : 9
PSALM   73 : 13
PSALM  116 : 1 etc.
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 119 : 57 – 64
N.T.:  Efeze 1 : 7 – 11
Tekst: Psalm 119 : 57a

AANVANGSTEKST: Klaagliederen 3 : 24
“De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.”