Dorpskerk Goede Vrijdag 19.30u

D.V. 2 april in de avonddienst van Goede Vrijdag staan we stil bij de uitroep van de officier bij het kruis: “Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.”

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   69 : 1
PSALM   69 : 14
PSALM   31 : 15
PSALM   22 : 1 en 14
PSALM  102 : 11
PSALM   35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 10 – 12
N.T.:  Lukas 23 : 44 – 53
Tekst: Lukas 23 : 47

AANVANGSTEKST: 1 Petrus 3 : 18a
“Christus heeft voor de zonden geleden, als Rechtvaardige voor onrecht-vaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.”