Biesboschkerk liturgie 8 mei 18.00u

D.V. zondagavond 8 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Dat begint met Zondag 45, waarin enkele algemene maar daarom niet minder diepgaande dingen over het gebed worden gezegd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   65 : 1 en 2
PSALM   65 : 3 en 4
AVONDZANG  : 7
PSALM  146 : 2, 3 en 4
PSALM  105 : 3
PSALM   66 : 9, 10 en 6b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 11 – 14
N.T.:  Mattheüs 8 : 5 – 13
Tekst: Heid. Cat. Zondag 45

AANVANGSTEKST: Filippenzen 4 : 6
“Laat al uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”