Biesboschkerk liturgie 5 sep 10.00u

D.V. zondagmorgen 5 sept gaat, in de voorbereidingsdienst voor de viering van het Heilig Avondmaal, de preek over Galaten 3: 29: “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  105 : 4
PSALM  105 : 22 en 23
PSALM  130 : 2
PSALM   61 : 3 en 4
PSALM  119 : 81
PSALM   89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 15 : 1 – 6
N.T.:  Galaten 3 : 15 – 29
Tekst: Galaten 3 : 29 

AANVANGSTEKST: Romeinen 8 : 17a
“Nu wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus.”