Biesboschkerk liturgie 24 juli 10.00u

Zondagmorgen 24 juli gaat het in de prediking over de vraag van de commandant van het Assyrische leger aan Hizkia: “Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert?” (2 Koningen 18 : 19).

Voorganger is onze wijk-predikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  118 : 1 en 3
PSALM  118 : 4 en 7
PSALM  106 : 2
PSALM     9 : 9, 10 en 13
PSALM   61 : 2 en 3
PSALM   56 : 2 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  2 Koningen 18 : 17 – 25
N.T.:  1 Petrus 1 : 5 – 9
Tekst: 2 Koningen 18 : 19b

AANVANGSTEKST: Psalm 21 : 8
“De koning vertrouwt op de HEERE; door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.”