Biesboschkerk liturgie 24 apr 18.00u

D.V. zondagavond is in de eredienst de prediking uit: Johannes 20: 19-31.

Voorganger in de eredienst is dominee A.J. van den Herik uit Dordrecht.

ORDE VAN DIENST

Voorzang: Psalm 30 vers 3

Votum en Groet

Zingen: Psalm 4 vers 1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 4 vers 3 en 4

Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Gebed + voorbeden

Zingen: Psalm 32 vers 4 en 5

Preek (tekst Joh. 20: 24-29)

Zingen: Psalm 108 vers 1 en 2

Dankgebed

Zingen: Psalm 119 vers 88

Zegenbede