Biesboschkerk liturgie 18.00u

D.V. zondagavond komt weer een hoofdstuk uit onze Heidelberger aan de orde.
Het betreft deze avond: Zondag 49, over “Uw wil geschiede”.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   25 : 1 en 2
PSALM   25 : 4 en 6
PSALM   48 : 6
PSALM  119 : 2 en 3
GEBED DES HEEREN : 1 en 4
PSALM  103 : 10 en 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 40 : 5 – 9
N.T.:  Lukas 22 : 39 – 46
Tekst: Heid. Cat. Zondag 49

AANVANGSTEKST: Johannes 4 : 34
“Jezus zei: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft.”