Biesboschkerk liturgie 15 jan 18u

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Mattheüs.
Voorganger in de eredienst is dominee A.J. van den Herik uit Dordrecht.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 73 vers 1

Votum en Groet

Zingen: Psalm 80 vers 6 en 9

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 80 vers 11

Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 13 t/m 18, Jeremia 31: 15-17 en Hosea 11: 1-4

Gebed

Zingen: Psalm: 129 vers 1, 2 en 3

Preek (Tekst: Matth. 2: 13-18)

Zingen: Psalm 2 vers 1 en 2

Dankgebed

Zingen: Psalm 91 vers 1

Zegen