Biesboschkerk liturgie 13 mrt 18.00u

D.V. zondagavond, de derde lijdenszondag, is de prediking uit: Lukas 22: 61.

Voorganger in de eredienst is dominee C. Budding uit Goudswaard.

ORDE VAN DIENST

Psalm 146: 3 en 6 ‘voorzang’
Psalm 33: 7 en 10 
Geloofsbelijdenis
Psalm 27: 5
Gebed
Schriftlezing: Lukas 22: 31-34 en 47-62
Psalm 86: 1 en 6 
Prediking: “De ogen van de Zaligmaker…” (Lukas 22: 61) 
Psalm 108: 1
Dankgebed
Psalm 145: 5
Zegen