Biesboschkerk liturgie 10 okt 18.00u

D.V. zondagavond 10 oktober is er een leerdienst aan de hand van Zondag 39 over het vijfde gebod, waarin ons bijgebracht wordt hoe wij liefde, trouw en gehoorzaamheid bewijzen aan “allen die over mij gesteld zijn”.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  133 : 1
PSALM  133 : 2 en 3
PSALM  144 : 7
PSALM   78 : 2 en 3
TIEN GEBODEN : 6 en 9
PSALM   68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Spreuken 1 : 8 – 9, 3 : 1 – 6
N.T.:  Efeze 3 : 14 – 17, 6 : 1 – 4
Tekst: Heid.Cat. Zondag 39

AANVANGSTEKST: Lukas 2 : 51a
“En Jezus ging met Zijn ouders mee en was hun onderdanig.”