Dorpskerk liturgie 2 nov. 19.30u

Op de Dankdag voor gewas en arbeid is in de avonddienst de verkondiging uit Genesis 14.
Voorganger is deze eredienst is onze pastoraal werker ds. M. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 68: 2
Votum en groet
Psalm 145: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 4: 4
Gebed
Schriftlezing: Genesis 14
Psalm 46: 3 en 5
Prediking
Psalm 17: 7 en 8
Gebed
Psalm 72: 6 en 11
Zegen