Verantwoording collectes / giften (wk-48)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 13 november
via  Givt: €   288,00
Collecten in de kerk: €   776,90                     

Zondag 20 november
via  Givt: €   354,50
Collecten in de kerk: €   942,40 

Giften
Via Hans de Smit een gift van € 10,00, via Leny de Kraker ook een gift van € 10,00 en via de bank een gift van € 1.000,00, via Kees Sterkenburg een gift van € 10,00 ontvangen voor de voedselbank.     

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 13 en 20 november (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  518,50
onderhoud gebouwen: €  440,50

Zondag 13 en 20 november (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  145,00
nagekomen dankdagcollectes: €  195,00

Zondag 13 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  739,90
onderhoud gebouwen: €  850,50

Zondag 20 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  873,45
onderhoud gebouwen: €  865,81

Giften
Via ouderling G. de Jong € 10,00
Via ouderling D. Verboom € 20,00
Via ouderling C.J. van Eekelen € 50,00
Via ouderling J. Zandee € 20,00

Ook hartelijk dank voor de overige via bankstortingen ontvangen giften.