Verantwoording Collectes / Giften (wk-34)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 31 juli 2022
via  Givt: €  272,50
Collecten in de kerk: €  534,15              

Zondag 7 augustus  2022
via  Givt: €  365,00
Collecten in de kerk: €  518,30  

Zondag 14 augustus 2022
via  Givt: €  474,00
Collecten in de kerk: €  481,60 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 31 juli, 7 en 14 augustus (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  935,00
onderhoud gebouwen: €  870,50

Zondag 31 juli, 7 en 14 augustus (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  494,00

Zondag 31 juli (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  533,51
onderhoud gebouwen: €  523,45

Zondag 7 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  480,10
onderhoud gebouwen: €  423,85

Zondag 14 augustus (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  442,12
onderhoud gebouwen: €  426,57

Giften (contant)

Via ds. Lam € 50,00; € 50,00; € 100,00; € 40,00; € 50,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen.