Verantwoording Collectes / Giften (wk-22)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 8 mei 2022
via  Givt                                                               €    403,50
Collecten in de kerk                                           €    836,95          

Zondag 15 mei 2022
via Givt: € 374,33
Collecten in de kerk                                           €    640,65         

Zondag 22 mei 2022
via Givt € 511,00
Collecten in de kerk                                           €  1.062,36        

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Verantwoording collectes

Zondag 8 mei (collecteren via Givt)
vijfjescollecte: €  1.155,00

Zondag 8 mei (via bankstortingen)
vijfjescollecte: €  180,00

Zondag 8 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
vijfjescollecte: €  2.780,30

Zondag 15 en 22 mei (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  534,33
onderhoud gebouwen: €  511,83

Zondag 15 en 22 mei (collecteren via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  326,00

Donderdag 12 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
Huwelijk Van den Heuvel-Willemsen: €  239,70

Zondag 15 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  629,15
onderhoud gebouwen: €  558,77
nagiften vijfjescollecte: €  40,00

Zondag 22 mei (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  687,80
onderhoud gebouwen: €  627,82

Giften (contant)

Via ds. Lam: € 10,00; € 70,00; € 50,00 en € 10,00
Hartelijk dank!
Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!