Verantwoording collectes / giften (wk-04)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 8 januari 2023
via  Givt: € 275,00 
Collecten in de kerk: €  845,10              

Zondag 15 januari 2023
via  Givt: €  289,00
Collecten in de kerk: € 830,10  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 8 en 15 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  480,00
onderhoud gebouwen: €  464,00

Zondag 8 en 15 januari (collecte via bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  159,75

Zondag 8 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  792,90
onderhoud gebouwen: €  858,25

Zondag 15 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  775,10
onderhoud gebouwen: €  899,64
Verjaardagsfonds: €  181,90

Giften
Via envelop in de brievenbus € 50,- t.g.v. solidariteitskas
Via ds. Van der Neut € 250,-
Via ds. Van den Berg € 20,-

Ook hartelijk dank voor de overige giften via bankstortingen
(onder andere € 10,- voor verjaardagsfonds).