Verantwoording Collecten / Giften (wk-7)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zondag 30 januari 2022
via  Givt: €  648,00
Collecten in de kerk: €  381,59                 

Zondag 6 februari 2022
via  Givt: €  572,00
Collecten in de kerk: €  241,05  

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collectes

Zondag 30 januari en 6 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  886,25
onderhoud gebouwen: €  794,50

Zondag 30 januari en 6 februari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  1.009.25

Zondag 30 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  365,70
onderhoud gebouwen: €  336,35

Zondag 6 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  250,25
onderhoud gebouwen: €  254,45

Giften (contant)
Via ds. Lam € 20,00 en € 20,00
Via ds. Van den Berg € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!