Verantwoording Collecten / Giften (wk-51)

Diaconie:

Stortingen per bank in de maand november : € 1.809,00

Zondag 15 november
Avondmaalsdienst in Goezate : € 20,00

Zondag  22 november  
via  Givt : €   551,08
Collecten in de kerk : € 446,30        

Zondag, 29 november
via  Givt : € 498,50
Collecten in de kerk : € 327,90

Zondag, 6 december
via  Givt : € 468,08       
Collecten in de kerk : € 207,70

Gift
Via ds. G. van der Neut een gift van : € 20,00.
Via de heer F. Plaisier : € 55,00.

Kerkrentmeesters:

Zondag 22 en 29 november en 6 december (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten : € 1.314,24
onderhoud gebouwen : €  1.236,74

Bankstortingen 20 november tot 10 december
instandh. eredienst en onderhoud gebouwen : €  1.844,50

Zondag 22 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 456,60
onderhoud gebouwen : € 395,50
nagiften dankstondcollecte : € 50,00
nagift avondmaalscollecte : € 5,00
verjaardagfonds : € 10,00

Zondag 29 november (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 338,70
onderhoud gebouwen : € 266,08
nagift dankstondcollecte : € 40,00
nagift vijfjescollecte : € 10,00

Zondag 6 december (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst : € 215,85
onderhoud gebouwen : € 193,90

Giften
Via mevrouw E. Rijneveld : € 50,00
Via de heer H. Dekker : € 20,00
Via ds. Lam : € 100,00 en € 30,00
Via mevrouw H. Visser : € 20,00
Via de heer F. Plaisier : € 55,00 instandhouding eredienst; € 55,00 onderhoud gebouwen en € 50,00 najaarszending GZB.