Verantwoording Collecten / Giften (wk-3)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes:

Zaterdag 1 januari 2022
via  Givt: €  153,50
Collecten in de kerk: €  135,70               

Zondag 2 januari 2022
via  Givt: €  477,00
Collecten in de kerk: €  416,00 

Zondag 9 januari 2022
via  Givt: €  596,50
Collecten in de kerk: €  320,85

Gift:
Ontvangen giften voor de diaconie in de maand december: € 2990,25.
Hartelijk dank!

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Verantwoording collectes:

Vrijdag 31 december, zaterdag 1, zondag 2 en 9 januari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €    989,00
onderhoud gebouwen: €    906.00

Vrijdag 31 december, zaterdag 1, zondag 2 en 9 januari (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  904,50

Vrijdag 31 december, oudjaar (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  226,75
onderhoud gebouwen: €  204,91

Zaterdag 1 januari, nieuwjaar (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  169.85
onderhoud gebouwen: €  169.85

Zondag 2 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  466,60
onderhoud gebouwen: €  411,80

Zondag 9 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  438,50
onderhoud gebouwen: €  279,42

Giften (contant)
Via ds. Van der Neut € 60,00
Via ds. Lam € 20,00 en € 50,00
Via ds. Van den Berg € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!