Verantwoording Collecten / Giften (wk-26)

DIACONIE

Verantwoording collectes

Zondag 13 juni 2021
via  Givt: €  513,83 
Collecten in de kerk: €  491,35

Zondag 20 juni 2021
via  Givt: €  626,83
Collecten in de kerk: €  378,80 

De collecte in de dankdienst voor Judith van Ekris op zondagmiddag 20 juni heeft € 629,10 opgebracht. 

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.

KERKRENTMEESTERS  

Verantwoording collectes

Huwelijk D. Snoei – E. Vroegh 11 juni; €  246,70

Zondag 13 en 20 juni (collecteren via Givt)
instandhouding eredienst: €  804,41
onderhoud gebouwen: €  729,17

Zondag 13 en 20 juni (bankstortingen):
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €   805,00

Zondag 13 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
 instandhouding erediensten: €  487,05
onderhoud gebouwen: €  374,35

Zondag 20 juni (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  429,50
onderhoud gebouwen: €  354,85

Giften (contant)
Via ds. Lam € 10,-, € 20,- en € 20,-
Via H. Dekker € 100,-, € 10,- en € 10,-

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!