Verantwoording Collecten / Giften (wk-14)

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collectes

Zondag 20 maart 2022
via  Givt: €   644,50
Collecten in de kerk: €  1.029,05                      

Zondag 27 maart 2022
via  Givt: €  547,50
Collecten in de kerk: €  720,55     

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes

Zondag 20 en 27 maart (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  653,25
onderhoud gebouwen: €   580,50

Zondag 20 en 27 maart (bankstortingen)
instandhouding erediensten en onderhoud gebouwen: €  568,00

Zondag 20 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  393.10
onderhoud gebouwen: €  380,00

Zondag 27 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding erediensten: €  572,35
onderhoud gebouwen; €  554,80

Giften (contant)
Via ds. Van den Berg: € 10,00

Hartelijk dank! Ook voor de giften die via bankstortingen zijn ontvangen!