Verantwoording Collecten / Giften (wk-13)

DIACONIE

Verantwoording collectes:

Zondag, 14 maart
via  Givt: €   676,50
Collecten in de kerk: €  193,25       

Zondag, 21 maart
via  Givt: €  582,33
Collecten in de kerk: €  272,30

Wilt u bij het overmaken via de bank van een gift voor de diaconie vermelden de datum van de betreffende zondag en voor welk doel de gift is bestemd.   

KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collectes:

Zondag 14 en 21 maart (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  1.009,33
onderhoud gebouwen: €  986,84

11 tot en met 24 maart (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen inclusief nagiften bidstondcollecte: €  1.547,00

Zondag 14 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   260,85
onderhoud gebouwen: €   237,90
bidstondcollecte: €   290,00

Zondag 21 maart (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €  250,95
onderhoud gebouwen: €  222,70
bidstondcollecte: €  62,00

Giften
Via ds. Van den Berg € 10,00 en € 5,00 en € 20,00
Via ds. Lam € 50,00
Via H. Nieuwenhuyzen € 30,00 t.g.v. bidstondcollecte

Hartelijk dank!
Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.